Sælg din bil i Danmark: En omfattende dokumenttjekliste

At sælge din bil i Danmark kan virke som en forvirrende opgave, især når det kommer til de nødvendige dokumenter og regler, du skal overholde. Nøglen til en smidig og succesfuld salgsproces ligger ofte i at være ordentligt forberedt. Denne guide vil gøre dig bekendt med de afgørende dokumenter, du skal have styr på, når du planlægger at sælg bil i Danmark.

Købsaftale

En korrekt udfyldt købsaftale er første skridt mod en gyldig salgstransaktion. En købsaftale skal indeholde bilens oplysninger (mærke, model, registreringsnummer), køberens og sælgerens information og enighed om handelsprisen. Det er vigtigt at identificere, at køberen ofte har ansvaret for at anmelde ejerskiftet til Motorregistret, men som sælger skal du sørge for, at købsaftalen er klar og i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad bør købsaftalen indeholde?

 • Biloplysninger: Mærke, model, køretøjets identifikationsnummer (VIN), kilometertal, og eventuelle skader eller mangler.
 • Pris: Den aftalte købspris bør fremgå tydeligt.
 • Vilkår: Eventuelle aftaler om betalingsvilkår eller garanti.
 • Parternes oplysninger: Navn, adresse og CPR-numre.
 • Underskrifter: Både sælger og køber skal underskrive dokumentet.
 • Tid og sted for overdragelse: At oplyse disse tidspunkter kan forebygge eventuelle tvister senere.

En købsaftale danner grundlag for et gyldigt salg, så sørg for at den er dækkende og detaljeret.

Bilejercertifikat (Registreringsattest)

Registreringsattesten (tidligere kaldet “den grønne ejerlav”) er et afgørende dokument, der beviser ejerskab og angiver tekniske oplysninger om bilen. Ved salg af bilen skal først ejer underskrive “Sælgers underskrift” på registingsattesten i afsnittet “Anmeldelse af overdragelsen” til køberen. Herved får køber mulighed for at anmelde ejerskiftet digitalt til Motorregistret.

Hvorfor er registingsattest vigtig?

 • Juridisk gyldig: Dette dokument er nødvendigt for at gennemføre en officiel ejerændring.
 • Ejerskabsbevis: Det bekræfter, hvem der har ejerskabet af køretøjet.
 • Tekniske specifikationer: Herunder om bilen er leasingkontrakt, der skal underskrives af delejeren.

Det er afgørende, at informationen på registingsattesten er nøjagtig, da fejl kan forsinke salgsprocessen eller endda gøre den ugyldig.

Synsrapport

I Danmark er syn inden for bilens 1. registrering førende for salg. Synsrapporten skal være gyldig og vise, at køretøjet er godkendt efter gældende regler. Hvis synsfristen er ved at udløbe, betyder det ikke at bilen ikke kan sælges, men køberen skal være opmærksom på, at der skal bookes et nyt syn inden for den fastsatte tidsfrist.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Gyldighed: Synsrapporten skal være gyldig og ikke udløbet ved ejerskiftet.
 • Bemærkninger fra synsmanden: Eventuelle fejl eller mangler, der kræver udbedring.
 • Synsdato: For at sikre at syn i forbindelse med overdragelsen ikke kræver en unødig økonomisk byrde for den nye ejer.

Det er vigtigt at være forberedt på, at køberen ofte vil undersøge synsrapporten omhyggeligt, inden de indgår en endelig aftale.

Finansieringserklæring

Hvis bilen er under en form for finansiering, skal du udfylde en finansieringserklæring, der afslører dette overfor køberen. Erklæringen skal være udfyldt og indeholde bankens oplysninger og kontaktperson, så køberen kan fortsætte med finansiering og ejerskifte uden problemer.

Hvorfor er dette vigtigt?

 • Klart ejerskabsforhold: Det sikrer, at køber er fuldt informeret om eventuelle restancer eller finansiering, der påhviler bilen.
 • Banksamarbejde: Ved at have denne erklæring klar, kan du sikre en smidig overgang og undgå forsinkelser i købers finansieringsproces.
 • Transparens: Det bidrager til købers tryghed omkring købet og hindrer senere uventede krav.

At være ærlig og fuldt gennemsigtig om bilens økonomiske forhold er en vigtig tilgang til en vellykket handel.

Forsikringsoplysninger

Det er vigtigt at oplyse køberen om bilens aktuelle forsikringsforhold. Dette kan hjælpe køberen med at vurdere, om de ønsker at overtage den nuværende forsikringsaftale eller tegne en ny. Det kan desuden give køberen en indikation af de fremtidige forsikringsomkostninger.

Hvad bør informationen inkludere?

 • Forsikringsselskabets oplysninger: Navn, kontakt og eventuelt policenummer.
 • Forsikringstype: Ansvarsforsikring, kaskoforsikring eller andre specifikke dækninger.
 • Betalingsterminer: Eventuelle ubetalte præmier eller tilbagebetaling af forsikring i henhold til de gældende betingelser.

At have en klar forsikringsaftale på plads ved overdragelsen kan forebygge potentielle tvister og sikre en glat salgsproces.

Ejerbevis (Køber)

Når bilen er solgt, skal den nye ejer udfylde og gemme køberbeviset for at have dokumentation for købet. Køberbeviset indeholder nummerpladeoplysninger og skal underskrives af både køber og sælger. Disse oplysninger bliver indsendt digitalt til Motorregistret af køberen som dokumentation for ejerskiftet.

Hvorfor er køberbeviset vigtigt?

 • Bevis på ændringer i ejerskab: Det er en officiel registrering af de nye ejerforhold.
 • Juridisk beskyttelse: Køberen har brug for dette dokument for at bevise ejerskab over for myndighederne.
 • Senere annullering: Køberen har brug for dette som bevis for gyldige klargørende ændringer.

At udfylde dette dokument korrekt ved overdragelsen er afgørende for køberens fremtidige rettigheder og relation til køretøjet.

Ved at sikre dig, at alle ovenstående dokumenter er i orden, kan du sælge din bil med ro i sindet. Husk, at korrekt dokumentation ikke blot er vigtig for at overholde loven, men også for at beskytte både køber og sælger under hele salgsprocessen.

CVR DK374 077 39