Skatterådgivning og RéVision+

Skat er et komplekst og dynamisk område, som har stor betydning for både private og virksomheder. En korrekt og optimal skatteplanlægning kan spare mange penge og problemer, men det kræver faglig indsigt og erfaring at navigere i skattelovgivningen og dens løbende ændringer. Derfor kan det være en god idé at søge professionel hjælp hos en skatterådgiver, som kan vejlede om de bedste løsninger for den enkelte situation.

En skatterådgiver er en person, der har specialiseret sig i skatteret og beslægtede emner. En skatterådgiver kan hjælpe med blandt andet:

 • At udarbejde og indsende selvangivelser og regnskaber til SKAT
 • At beregne og optimere skatten for både privatpersoner og virksomheder
 • At rådgive om skattemæssige konsekvenser af forskellige dispositioner, f.eks. køb og salg af ejendomme, aktier, virksomheder, arv og gaver
 • At rådgive om skatteoptimering af pensionsopsparing, investeringer, udlægning af indkomst, fradrag og lignende
 • At rådgive om internationale skatteforhold, f.eks. dobbeltbeskatning, skatteaftaler, udlandsophold, arbejde i udlandet, indberetning af udenlandske indtægter og formue
 • At rådgive om særlige skatteregler for bestemte brancher, f.eks. landbrug, ejendomshandel, advokater, læger, kunstnere, iværksættere
 • At bistå ved skattekontrol, klagesager, domstolsprøvelse og andre tvister med SKAT
 • At holde sig løbende opdateret med ny lovgivning, retspraksis, administrative praksis og skattemyndighedernes fortolkninger

Det er vigtigt at vælge en skatterådgiver, som har den nødvendige kompetence og erfaring, samt som kan tilbyde en troværdig, personlig og tilfredsstillende service. En skatterådgiver skal overholde gældende love og regler, samt følge god skatterådgiverskik og etiske retningslinjer. En skatterådgiver skal også have en ansvarsforsikring, som dækker eventuelle fejl og mangler i rådgivningen.

En af de førende skatterådgivningsvirksomheder i Danmark er RéVision+, som har mere end 25 års erfaring med at rådgive både private og erhvervskunder om alle aspekter af skat. RéVision+ har 16 kontorer fordelt over hele landet, og har et team af dygtige og engagerede skatteeksperter, som altid er klar til at hjælpe med skatteforhold på et højt fagligt niveau.

RéVision+ har en vision om at være den mest værdiskabende og foretrukne samarbejdspartner inden for skatterådgivning. RéVision+ har en mission om at levere skatterådgivning af høj kvalitet, som er baseret på tillid, kompetence, innovation og ansvarlighed. RéVision+ har en værdigrundlag, som bygger på fire kerneværdier: Integritet, Respekt, Ansvar og Samarbejde.

RéVision+ tilbyder skatterådgivning til alle typer af kunder, uanset størrelse, branche og behov. RéVision+ har en bred vifte af skatteydelser, som omfatter:

 • Skattetjek, hvor RéVision+ gennemgår kundens skatteforhold og identificerer muligheder for at spare eller optimere skatten
 • Skattemappe, hvor RéVision+ samler al relevant dokumentation og information om kundens skatteforhold i en overskuelig mappe, som kan bruges til at dokumentere over for SKAT
 • Skattestrategi, hvor RéVision+ udarbejder en langsigtet plan for kundens skatteplanlægning, som er tilpasset kundens mål og ønsker
 • Skatteprojekter, hvor RéVision+ håndterer specifikke skatteopgaver, f.eks. vedrørende fusioner og opkøb, generationsskifte, omstruktureringer, fast ejendom, internationale forhold, succession, selskabsret, moms og afgifter
 • Skattekontakt, hvor RéVision+ fungerer som bindeled mellem kunden og SKAT, og varetager kundens interesser i forbindelse med indberetning, kontrol, klage, domstol og lignende

RéRevision+ har en stor respekt for kundens ønske om at betale mindst mulig skat, og sætter derfor en ære i at være opdaterede med den nyeste retspraksis og i at udtænke kreative løsninger inden for lovens rammer. RéVision+ understreger dog, at de ikke rådgiver om skattesnyd eller om skatteunddragelse, som kan have store negative konsekvenser for kunden og for samfundet. RéVision+ anbefaler altid kunden at indhente et bindende svar fra SKAT, hvis der er tvivl om skattebehandlingen af en bestemt disposition. Et bindende svar er en juridisk bindende afgørelse fra SKAT, som giver kunden sikkerhed for, hvordan SKAT vil beskatte en given situation. Et bindende svar gælder i op til fem år, og SKAT kan ikke ændre mening i den periode. RéVision+ tilbyder naturligvis også hjælp til at indhente bindende svar fra SKAT.

Hvis du har brug for professionel og kompetent skatterådgivning, så kontakt RéVision+ og hør, hvad de kan gøre for dig. Du kan finde mere information om RéVision+ og deres skatteydelser på deres hjemmeside www.revision-plus.dk, eller du kan ringe eller skrive til en af deres skatteeksperter, f.eks. partner og skatteekspert Erik Delmer, som har mange års erfaring med skatterådgivning. Erik Delmers kontaktoplysninger er: [email protected] +45 88 44 77 16.

CVR DK374 077 39